Sklep Schüco z części zamienne i akcesoria- oferta firmy Pluvianus

Logowanie

Utwórz konto

Prywatność

Polityka Prywatności sklepu internetowegoczesci-zamienne.schueco.pl

PDF-Version

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Cieszymy się, że jesteś zainteresowany naszą firmą i naszymi produktami. Chcielibyśmy, abyś czuł się bezpiecznie, w szczególności jeśli chodzi o ochronę Twoich danych osobowych. Chcemy, żebyś wiedział, że przetwarzamy oraz przechowujemy je zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, a w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).
2. Wszelkie wyrażenia pisane z wielkiej litery w niniejszej Polityce Prywatności posiadają znaczenie nadane im w regulaminie sklepu internetowego czesci-zamienne.schueco.pl (dalej „Regulamin”). 
3. Niniejszy dokument określa, w jaki sposób Polska Meinders & Elstermann GmbH & Co. KG sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, Pluvianus - marka Meinders & Elstermann GmbH & Co. KG, spółka prawa niemieckiego z siedzibą w Belm (49191), TWeberstraße 7, Niemcy , wpisana do rejestru handlowego (Handelsregister) pod numerem HR B 2079 (dalej „Pluvianus - marka Meinders & Elstermann GmbH & Co. KG” lub „my”), jako administrator danych osobowych w rozumieniu przepisów RODO, przetwarza dane osobowe użytkowników Sklepu (tj. Klientów w rozumieniu Regulaminu) w ramach sprzedaży produktów w Sklepie i na stronach powiązanych.
4. Poprzez dane osobowe rozumiemy wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.
5. Jeżeli masz pytania odnoszące się do niniejszej Polityki Prywatności, prześlij zapytanie na następujący adres e-mail: datenschutz@trans-acta.de.
6. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje, które dane są przesyłane podczas Twoich wizyt na stronach Sklepu i jak są one wykorzystywane.
7. Ta Polityka Prywatności dotyczy tylko naszego sklepu internetowego. Ponieważ należąca do nas strona www.schueco.com oferuje również inne usługi, w związku z którymi możemy przetwarzać dane osobowe, właściwe polityki prywatności zamieściliśmy na podstronach odpowiednich usług.
 
§ 2 Przetwarzanie danych osobowych
 
1. Informacje ogólne
Administratorem danych użytkowników sklepu (w tym Klientów) jest Pluvianus - marka Meinders & Elstermann GmbH & Co. KG.
W Pluvianus - marka Meinders & Elstermann GmbH & Co. KG został powołany Inspektor Ochrony Danych:
Bernd van Straelen
trans-acta Datenschutz GmbH
Egbert-Snoek-Str. 1
48155 Münster
Wszelkie pytania i uwagi związane z przetwarzaniem przez nas danych osobowych należy przesyłać na adres datenschutz@trans-acta.de (kontakt w języku polskim). 
2. Kategorie, cele, podstawy prawne i czas przetwarzania danych
 

 Kategorie przetwarzanych danych

 Cel

 Podstawa prawna

 Czas

 (a) login i hasło, jeśli zarejestrowałeś się na naszej stronie internetowej;

(b) imię i nazwisko; 
 
(c) adres e-mail;
 
(d) numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego;
 
(e) adres zamieszkania lub pobytu oraz ewentualnie adres do korespondencji, jeżeli  jest inny niż adres zamieszkania,
 
(f) numer rachunku bankowego lub numer karty kredytowej / debetowej – w zależności od wybranej metody płatności.

 Wykonanie umowy na linii Pluvianus - marka Meinders & Elstermann GmbH & Co. KG – Klient (Ty).

 art. 6 ust. 1 lit b) RODO - niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik

Do czasu wygaśnięcia umowy pomiędzy Tobą, a Administratorem. 

 (a) imię i nazwisko; 

(b) adres zamieszkania lub pobytu oraz ewentualnie adres do korespondencji, jeżeli  jest inny niż adres zamieszkania,

 Ochrona Pluvianus - marka Meinders & Elstermann GmbH & Co. KG przed ewentualnymi roszczeniami użytkownika.

 art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - uzasadniony interes administratora

 Przez 6 lat licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym wygasła umowa pomiędzy Tobą a Administratorem.

 (a) imię i nazwisko

(b) adres e-mail

 Wysyłanie newslettera zawierającego informacje marketingowe dotyczące produktów (jeśli wyrażono zgodę na wysyłkę newslettera)

 Art. 6 ust. 1 lit. a) – dobrowolna zgoda

 do czasu wycofania zgody (poprzez formularz na stronie lub poprzez wysłanie e-maila na adres: rodo@schueco.com)


Pamiętaj, że podanie przez Ciebie danych osobowych wymienionych w powyższej tabeli („Kategorie przetwarzania danych”) jest całkowicie dobrowolne, jednak jeśli nam ich nie podasz – nie będziemy w stanie prawidłowo zrealizować Twoich zakupów.
3. Udostępnianie informacji osobom trzecim
Pluvianus - marka Meinders & Elstermann GmbH & Co. KG nie będzie udostępniać Twoich danych osobowych żadnym osobom trzecim, poza następującymi przypadkami:
a) w sytuacji, kiedy jest to konieczne do pobrania od Ciebie opłat z tytułu dokonania zapłaty za zakup towaru ze Sklepu; wówczas udostępniamy Twoje dane osobowe podmiotowi dokonującemu rozliczeń;
b) w sytuacji, gdy angażujemy osoby trzecie do świadczenia usług w naszym imieniu w związku ze Sklepem (zarówno osoby trzecie powiązane z Pluvianus - marka Meinders & Elstermann GmbH & Co. KG, jak i niezależne) – np. firmy kurierskie lub świadczące usługi pocztowe; w takich przypadkach pozostajemy odpowiedzialni za ochronę Twoich danych osobowych i zapewnienie, że ich przetwarzanie będzie następowało w zgodzie z niniejszą Polityką i właściwymi przepisami prawa;
c) w sytuacjach, kiedy wymagają tego przepisy prawa.
W żadnym przypadku Pluvianus - marka Meinders & Elstermann GmbH & Co. KG nie odsprzeda Twoich danych osobowych osobom trzecim ani nie zezwoli osobom trzecim na dostęp do Twoich danych osobowych, dla realizacji celów tych osób trzecich.
Aby zapobiec nieupoważnionemu dostępowi osób trzecich do danych osobowych, w szczególności danych finansowych, proces zamawiania jest szyfrowany przy użyciu technologii TLS.
4. Przekazywanie danych osobowych do innych krajów
O ile nasi dostawcy usług lub partnerzy znajdują się w kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), informujemy o konsekwencjach tej okoliczności w opisie oferty.
5. Twoje prawa
Chcemy, żebyś zawsze mógł uzyskać od nas informacje w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Chcemy, żebyś wiedział, że masz prawo:
a) dostępu swoich danych osobowych,
b) sprostowania swoich danych osobowych,
c) usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do „bycia zapomnianym”),
d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e) przenoszenia danych osobowych (w tym zakresie masz prawo do otrzymania kopii powierzonych nam przez Ciebie danych osobowych; przenoszenia danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego, jak również prawo żądania przekazania przez nas tych danych osobowych bez przeszkód innemu podmiotowi), lub
f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
g) wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych – jeśli są one przetwarzane na podstawie zgody.
W celu wykonania którejkolwiek czynności spośród wymienionych powyżej, prześlij swoje żądanie na adres e-mail: datenschutz@trans-acta.de
Dodatkowo, jeżeli nadal będziesz miał wątpliwości co do przetwarzania Twoich danych osobowych, masz prawo wniesienia  skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (formularz skargi znajduje się na stronie www.uodo.gov.pl).
§ 3 Wymagania techniczne
1. Rozdzielczość ekranu 
Ustawienia monitora są decydujące dla komfortu zakupów w SklepieNasz Sklep został zoptymalizowany do rozdzielczości ok. 1400 pikseli. Jeśli ustawisz monitor zgodnie z tymi wytycznymi, najważniejsze elementy boczne będą się znajdować w polu widzenia, teksty będą wyraźne, a kolory optymalne. Jeśli obraz Sklepu nie jest zadawalający, należy skontrolować ustawienia ekranu.
2. Przeglądarka
W celu przejścia do strony https://pl.shop.schueco.com/ potrzebna jest przeglądarka internetowa. Przeglądarki są stale doskonalone, a wraz z nimi strony internetowe. Należy zwrócić uwagę na to, aby od czasu do czasu aktualizować przeglądarkę.
3. Javascript
Zakupów można dokonać również bez problemów po dezaktywacji skryptów java w przeglądarce. Zalecamy jednak akceptację skryptu java, ponieważ jest on podstawą do korzystania z atrakcyjnych funkcji dodatkowych. Ponadto javascript umożliwia optymalne i przyjazne dla Ciebie korzystanie ze Sklepu.
§ 4 Bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych
1. Pluvianus - marka Meinders & Elstermann GmbH przechowuje Twoje dane w bezpieczny sposób, na zabezpieczonym i chronionym sprzęcie. Wyłącznie ograniczona liczba osób spośród naszego personelu ma dostęp do tego sprzętu; są to wyłącznie osoby posiadające szczególne uprawnienia do dostępu do Twoich danych osobowych.
2. Pluvianus - marka Meinders & Elstermann GmbH podejmuje techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Twoich danych przed manipulacją, utratą, zniszczeniem i nieuprawnionym dostępem. Jakość tych środków jest stale ulepszana w miarę rozwoju technologicznego.
§ 5 Zgodność z prawem
Zawsze postępujemy z danymi osobowymi w sposób określony w niniejszej Polityce. Zawsze działamy zgodnie z właściwymi przepisami regulującymi ochronę danych osobowych.
§6 Zawiadomienia i dane kontaktowe
Jeżeli masz pytania dotyczące danych osobowych przez nas przechowywanych, chcesz zażądać od nas realizacji przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami pod adresem e-mail rodo@schueco.com
§ 7 Odpowiedzialność
Nie ponosimy odpowiedzialności za linki zewnętrzne, które udostępniamy na stronach Sklepu. Wybierając linki staramy się upewnić, że odpowiadają one naszym standardom bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Nie mamy jednak wpływu na zgodność niniejszej Polityki z zasadami obowiązującymi u innych dostawców. Szczegóły można znaleźć na stronach internetowych tych dostawców.
§ 8 Zmiany Polityki Prywatności
Usługi Pluvianus - marka Meinders & Elstermann GmbH są przedmiotem ciągłych ulepszeń; zmiany w świadczeniu usług dokonywane w przyszłości mogą mieć wpływ na to, jakie dane przechowujemy i w jaki sposób je przetwarzamy.
Niniejsza Polityka może być aktualizowana po to, aby odzwierciedlić takie zmiany, zmiany we właściwych przepisach prawa lub ulepszenia w zakresie przetwarzania przez nas danych. Zmiana obowiązuje od 8. dnia po dniu udostępnienia na stronie internetowej Sklepu nowej Polityki. Pluvianus - Marka Meinders & Elstermann GmbH zawiadomi o wprowadzeniu zmiany, zamieszczając odpowiednią informację pod linkiem „Polityka Prywatności”. Zawsze aktualna wersja Polityki jest dostępna na stronie https://pl.shop.schueco.com/O-wiadczenie-o-ochronie-danych-osobowych/.

POLITYKA COOKIES
PLUVIANUS - marka Meinders & Elstermann GmbH & Co. KG
ADMINISTRATOR DANYCH
1. W Pluvianus - marka Meinders & Elstermann GmbH & Co. KG, spółka prawa niemieckiego z siedzibą w  Belm (49191), Weberstraße 7, Niemcy, (również adres do korespondencji), e-mail: datenschutz@trans-acta.de (dalej „Administrator”, „my”, „Spółka”) traktujemy poważnie kwestie ochrony danych osobowych. 
Niniejsza Polityka cookie informuje użytkowników naszego sklepu czesci-zamienne.schueco.pl którego strona odsyła do niniejszej Polityki cookie (zwany „Stroną internetową” lub „Serwisem”) o zasadach korzystania z plików cookie w ramach Strony internetowej.  
CO TO SĄ COOKIE
2. Cookies to małe pliki tekstowe, przesyłane do Twojego komputera lub urządzenia mobilnego podczas korzystania z naszego Serwisu. Przy każdej następnej wizycie przeglądarka internetowa (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari lub Google Chrome) odsyła te pliki (cookie) z powrotem do witryny internetowej lub aplikacji, aby rozpoznały one dane osobowe lub Twoje preferencje.
3. Pliki cookie są bardzo użyteczne i spełniają wiele zadań. Pomagają poprawić Ci wrażenia związane z korzystaniem z Serwisu, dostosowując go do Twoich potrzeb. Rozpoznają one także Twoje preferencje i poprawiają ogólne wrażenia w czasie użytkowania Strony internetowej.
4. Istnieją dwa rodzaje plików cookie: 
a) sesyjne – pozostają one w komputerze lub na urządzeniu użytkownika tylko podczas sesji online, a po zamknięciu przeglądarki internetowej – znikają.;
b) stałe – pozostają w komputerze lub na Twoim urządzeniu po zamknięciu przeglądarki, przez czas, który jest określony w tego typu plikach. Stałe pliki cookie są aktywowane za każdym razem, gdy odwiedzasz nasz Serwis, dla którego pliki te zostały utworzone.
5. Pluvianus - marka Meinders & Elstermann GmbH używa zarówno czasowych (na jedną sesję), jaki i stale działających cookies. Możesz usunąć cookies ze swojej przeglądarki w każdym czasie albo zablokować umieszczanie cookies na swoim sprzęcie, może to jednak mieć wpływ na funkcjonowanie naszego Sklepu lub nawet go zablokować.
TWOJA ZGODA NA WYKORZYSTYWANIE COOKIES
6. Przeglądając naszą Stronę internetową, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie w sposób opisany w niniejszej Polityce. 
Zgodę tę można w każdej chwili cofnąć, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki lub klikając odpowiedni link do Opt-Out Cookie: Switch. Ustawienia w przeglądarce można tak skonfigurować, aby za każdym razem, gdy plik cookie próbuje uzyskać dostęp do komputera lub urządzenia mobilnego, użytkownik był pytany o zgodę, albo aby wykorzystywanie plików cookie było wyłączone w pewnych przypadkach lub całkowicie. Może to jednak spowodować niepoprawne działanie wielu funkcji witryny firmy.
DLACZEGO WYKORZYSTUJEMY COOKIES
7. Używamy plików cookie w Serwisie i na stronach mobilnych w celu poprawy ich przydatności oraz w celu gromadzenia i zapisywania danych do celów marketingowych i związanych z optymalizacją naszej Strony internetowej. 
8. Nasze pliki cookie nie zawierają żadnych danych dotyczących użytkownika – używają spseudonimizowanego profilu użytkownika i nie mogą wyrządzić żadnych szkód w Twoim systemie.
9. Nie sprzedajemy danych zbieranych przez pliki cookie, ani nie przekazujemy tych informacji osobom trzecim.
JAKIE COOKIES WYKORZYSTUJEMY
10. Podczas korzystania z Serwisu na Twoich urządzeniach mogą być instalowane następujące kategorie plików cookie:
a.ściśle niezbędne do działania Serwisu 
Pliki te są niezbędne do tego, aby pomóc Ci w przeglądaniu naszego Serwisu i korzystaniu z funkcji, takich jak strony służące do rejestracji. Bez tych plików cookie witryna nie działałaby poprawnie. Pliki cookie tego rodzaju nie gromadzą żadnych danych o Tobie.
b. pliki cookie poprawiające wydajność 
Pliki te pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcje ze podstronami internetowymi w naszym Serwisie, dostarczając informacji o odwiedzanych obszarach, czasie spędzonym na danej stronie oraz wszelkich napotkanych problemach, takich jak komunikaty o błędach. Pomaga to nam poprawić wydajność Serwisu.
c. funkcjonalne pliki cookie
Pliki te umożliwiają zapamiętanie Twoich preferencji (takich jak nazwa użytkownika lub ustawienia językowe). Dzięki nim możemy zapewnić Ci ulepszone i spersonalizowane funkcje. Nie jesteśmy w stanie zidentyfikować Cię na podstawie informacji zebranych przez te pliki cookie.
d. pliki cookie analityczne / reklamowe
W celu zapewnienia łatwości użytkowania i aktualności Serwisu, stron mobilnych i aplikacji mobilnych korzystamy z usługi Google Analytics firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, aby zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający korzystają z naszego Serwisu. Dzięki temu możemy na przykład dowiedzieć się, które treści w Serwisie są najbardziej popularne, a także zapewnić stałą aktualizację i doskonalenie swoich treści. Gromadzone przez nas informacje są anonimowe i wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych. Cookies tego typu wykorzystywane są również do tworzenia profili, czy personalizowania wyświetlanych treści, np. reklam produktów zgodnych z Twoimi zainteresowaniami (gdy wyrazisz na to zgodę).
Osoby odwiedzające mogą w dowolnym momencie wyrazić sprzeciw wobec tego pseudonimizowanego przetwarzania danych, w wyniku czego ich wizyty na naszych stronach internetowych nie będą w przyszłości rejestrowane. W tym celu należy aktywować plik „opt-out-cookie”. Jeżeli chcą Państwo wyrazić sprzeciw wobec pseudonimizowanego przetwarzania swoich danych, należy nacisnąć poniższy przycisk:
Switch
Państwa sprzeciw będzie uwzględniany tylko tak długo, jak długo plik „opt-out cookie” pozostanie zapisany na Państwa komputerze. Należy pamiętać, że w przypadku usuwania plików cookie zawsze usuwany jest także plik „opt-out-cookie”. W przypadku korzystania z kilku komputerów należy w każdym urządzeniu końcowym aktywować opcję sprzeciwu.
11. Obecnie w Serwisie wykorzystujemy następujące pliki cookie:
 

 Nazwa pliku cookie

 Rodzaj gromadzonych danych

 Kategoria

 Trwałość

 .schueco.com

 Informacje o sesji, takie jak login

Powiadomienie o ciasteczkach

Czysto funkcjonalne informacje dotyczące korzystania ze strony internetowej

 Funkcjonalny i sesyjny plik cookie

 Przez okres utrzymywania sesji w przeglądarce

Cookie: 12 miesięcy


 JAK USTAWIĆ SWOJĄ PRZEGLĄDARKĘ
12. Większość przeglądarek internetowych jest skonfigurowana tak, aby pliki cookie były akceptowane automatycznie od samego początku. Można zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby blokowała pliki cookie lub informowała o tym, kiedy są one wysyłane do urządzenia użytkownika. Istnieje wiele sposobów zarządzania plikami cookie. Więcej informacji na temat dostosowania i modyfikacji ustawień przeglądarki można znaleźć w jej ustawieniach lub w sekcji pomocy. 
13. Wyłączenie plików cookie używanych przez nas może mieć negatywny wpływ na Twoje doświadczenia podczas korzystania z Serwisu. Na przykład możesz nie być w stanie odwiedzić niektórych obszarów Strony internetowej lub może nie otrzymywać z Serwisu spersonalizowanych informacji.
14. Jeśli korzystasz z różnych urządzeń do przeglądania Strony internetowej i uzyskiwania do niej dostępu (np. komputer, smartfon, tablet itp.) musi zadbać o to, aby ustawienia każdej przeglądarki w każdym z tych urządzeń były dostosowane do jego preferencji dotyczących cookies.
COOKIES PODMIOTÓW TRZECICH
15. Webtrekk
Na naszej witrynie internetowej zbierane i przetwarzane są dane w formie zanonimizowanej w celu stałej optymalizacji i analizy naszej oferty internetowej. W tym celu korzystamy z narzędzia analizy internetowej Webtrekk firmy Webtrekk GmbH. Webtrekk jako usługodawca certyfikowany przez niemiecki związek kontroli technicznej TÜV korzysta przy tym tylko z serwerów w Niemczech. Przy tworzeniu anonimizowanych profili użytkowania generowane są pseudonimy. Podczas pseudonimizacji całkowicie zmienia się nazwisko lub inną cechę identyfikacyjną, aby wykluczyć identyfikację osoby, której dane dotyczą. Obejmuje to również używanie plików cookie, które również gromadzą i zapisują dane w formie pseudonimizowanej. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, przyporządkowane na twardym dysku użytkownika do używanej przez niego przeglądarki i tam przechowywane, przez które jednostka instalująca pliki cookie otrzymuje określone informacje.
Dane te w żadnym wypadku nie są używane do personalnej identyfikacji odwiedzającego (o ile byłoby to w ogóle technicznie możliwe) ani nie są łączone z danymi dotyczącymi osoby, której przyporządkowano pseudonim.
Podstawę prawną tego przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. W naszym interesie leży działanie i zapewnienie podstawowego funkcjonowania tej witryny internetowej.
16. Google Remarketing
Zintegrowaliśmy usługi Google Remarketing z naszą witryną internetową. Remarketing Google to funkcja Google AdWords, która pozwala przedsiębiorstwu wyświetlać reklamy tym użytkownikom internetu, którzy wcześniej odwiedzili witrynę internetową tego przedsiębiorstwa. Integracja z Google Remarketing pozwala przedsiębiorstwu sporządzać na tej podstawie reklamy pod kątem użytkownika i wyświetlać je użytkownikowi internetu w dostosowaniu do jego zainteresowań.
Spółką operacyjną usług Google Remarketing jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
Celem Google Remarketing jest wyświetlanie reklam zbliżonych do zainteresowań internauty. Google Remarketing pozwala nam poprzez sieć reklamową Google, lub inne witryny internetowe, wyświetlać reklamy, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb i zainteresowań użytkowników internetu.
Google Remarketing umieszcza plik cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Pojęcie plików cookies zostało już wyjaśnione powyżej. Dzięki umieszczeniu pliku cookie Google będzie mógł ponownie rozpoznać użytkownika naszej witryny internetowej, jeśli ten uruchomi później witryny internetowe, które także są członkami sieci reklamowej Google. Przy każdym uruchomieniu witryny internetowej, z którą zintegrowano usługę Google Remarketing, przeglądarka internetowa osoby, której dane dotyczą, automatycznie zidentyfikuje się w sieci Google. W ramach tego procesu technicznego Google uzyskuje informacje o danych osobowych, takich jak adres IP lub zachowanie użytkownika podczas surfowania w sieci, których następnie używa między innymi w celu wyświetlania reklam dostosowanych do zainteresowań użytkowników.
Plik cookie przechowuje dane osobowe, na przykład witryny internetowe odwiedzane przez osobę, której dane dotyczą. Przy każdej wizycie na naszej witrynie internetowej dane osobowe odwiedzającego, w tym adres IP połączenia internetowego, z którego korzysta dana osoba, są przekazywane do Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google może w pewnych okolicznościach przekazywać dane osobowe zebrane w procesie technicznym stronom trzecim.
Wstawianie plików cookies przez naszą witrynę internetową może, jak już zostało to opisane powyżej, zostać w każdej chwili uniemożliwione przez osobę, której dane dotyczą, poprzez odpowiednie ustawienie używanej przez nią przeglądarki internetowej, powodujące trwałe zablokowanie wstawiania plików cookies. Tego rodzaju ustawienie przeglądarki internetowej używanej przez osobę, której dane dotyczą, uniemożliwi także sieci Google wstawienie pliku cookie do systemu informatycznego tej osoby. Ponadto plik cookie, który został już wstawiony przez Google Analytics, również można w każdej chwili usunąć poprzez przeglądarkę internetową lub inne oprogramowanie.
Osoba, której dane dotyczą, może poprzez Google sprzeciwić się możliwości wyświetlania reklamy opartej na zainteresowaniach. W tym celu osoba, której dane dotyczą, musi wejść na stronę https://google.pl/settings/ads z każdej z przeglądarek internetowych, których używa, i dokonać tam pożądanych ustawień.
Więcej informacji o obowiązujących deklaracjach polityki prywatności Google można znaleźć pod adresem https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl .
 Podsumowanie zarejestrowanych danych na koncie Google osoby, której dane dotyczą, następuje wyłącznie na podstawie wyrażonej przez nią zgody, która może zostać udzielona wobec Google lub wycofana (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). W przypadku procesów gromadzenia danych, które nie zostały zebrane w ramach konta Google (np. dlatego, że osoba, której dane dotyczą, nie posiada konta Google lub sprzeciwiła się zbieraniu jej danych), gromadzenie danych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Prawnie uzasadniony interes wynika z tego, że – w celach marketingowych – my jako operator witryny internetowej jesteśmy zainteresowani anonimową analizą odwiedzających naszą witrynę.
17. Deklaracja ochrony danych dotycząca wstawiania i korzystania z Google AdWords i Google Conversion-Trekking
Ta witryna internetowa używa Google AdWords. AdWords to internetowa usługa reklamowa, Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone („Google”).
W ramach Google AdWords korzystamy z tzw. śledzenia konwersji. Po kliknięciu na ogłoszenie włączone przez Google zainstalowany zostaje plik cookie do śledzenia konwersji. Pliki cookies to małe pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa pozostawia na komputerze użytkownika. Te pliki cookies wygasają po 30 dniach i nie służą do identyfikacji danych osobowych użytkownika. Jeżeli użytkownik odwiedza określone strony tej witryny internetowej, a plik cookie jeszcze nie wygasł, zarówno my, jak i Google, uzyskujemy informację, że użytkownik kliknął na ogłoszenie i został przekierowany do tej strony.
Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. Plików cookies nie można śledzić poprzez witryny internetowe klientów AdWords. Informacje uzyskane za pomocą plików cookies służących do konwersji służą do sporządzania statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Klienci dowiadują się o całkowitej liczbie użytkowników, którzy kliknęli na ich ogłoszenie i zostali przekierowani do strony wyposażonej w tag śledzenia konwersji. Nie otrzymują oni jednak żadnych informacji, za pomocą których możliwa byłaby identyfikacja danych osobowych użytkowników. Osoby, które nie życzą sobie brać udziału w śledzeniu, mogą wyrazić sprzeciw wobec tej funkcji, w łatwy sposób dezaktywując plik cookie śledzenia konwersji Google w ustawieniach użytkownika swojej przeglądarki internetowej. Dezaktywacja spowoduje, że osoba ta nie będzie od tego momentu ujmowana w statystykach śledzenia konwersji.
Zapisywanie plików cookies służących do konwersji odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Operator witryny internetowej ma prawnie uzasadniony interes w analizie zachowania użytkowników, aby móc optymalizować swoją ofertę internetową, jak również swoją reklamę.
Więcej informacji o Google AdWords i śledzeniu konwersji Google można znaleźć w postanowieniach dotyczących polityki prywatności Google: https://www.google.pl/policies/privacy/.
Ustawienia przeglądarki można konfigurować w taki sposób, aby uzyskiwać informacje o instalowaniu plików cookies i móc wyrażać zgodę na ich instalowanie tylko w pojedynczych przypadkach, wykluczać przyjmowanie plików cookies zasadniczo lub w określonych przypadkach oraz aktywować automatyczne usuwanie plików cookies przy zamykaniu przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookies funkcje tej witryny internetowej mogą być ograniczone.
18. Deklaracja ochrony danych dotycząca wstawiania i korzystania z Display & Video 360
Z naszą stroną internetową zintegrowaliśmy komponenty Display & Video 360 by Google. Display & Video 360 to marka Google, pod którą promowane są głównie specjalne internetowe rozwiązania marketingowe dla agencji reklamowych i wydawnictw.
Spółką operacyjną Display & Video 360 by Google jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
Display & Video 360 by Google przenosi dane na serwer Display & Video 360 przy każdym wyświetleniu reklamy, ale też kliknięciu czy innej aktywności. Każdy z tych transferów danych skutkuje zapytaniem cookies do przeglądarki osoby, której dane dotyczą. Jeżeli przeglądarka zaakceptuje to zapytanie, wówczas Display & Video 360 umieszcza plik cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Pojęcie plików cookies zostało już wyjaśnione powyżej. Celem tego pliku cookie jest optymalizacja i wyświetlanie reklam. Plik cookie używany jest między innymi do włączania i wyświetlania reklam ważnych dla użytkowników oraz sporządzania raportów na temat kampanii reklamowych bądź ulepszania kampanii. Przedmiotowy plik cookie służy ponadto do tego, aby unikać wielokrotnego wyświetlania tej samej reklamy.
Display & Video 360 używa ID pliku cookie, który jest konieczny do realizacji technicznego procesu. ID pliku cookie potrzebny jest przykładowo do wyświetlenia ogłoszenia reklamowego w przeglądarce. Display & Video 360 może ponadto za pośrednictwem ID pliku cookie rejestrować, jakie ogłoszenia reklamowe były już wyświetlane w danej przeglądarce, co pozwala unikać ich podwójnego pojawiania się. Oprócz tego ID pliku cookie umożliwia Display & Video 360 rejestrowanie konwersji. Konwersje rejestrowane są na przykład w sytuacji, kiedy użytkownikowi wyświetlono wcześniej ogłoszenie reklamowe Display & Video 360, a on w następstwie dokonał za pomocą tej samej przeglądarki zakupu na witrynie internetowej reklamodawcy.
Plik cookie Display & Video 360 nie zawiera żadnych danych osobowych. Plik cookie Display & Video 360 może jednak zawierać dodatkowe identyfikatory kampanii. Identyfikator kampanii służy do identyfikacji kampanii, z którymi użytkownik miał już kontakt.
Każde uruchomienie jednej z poszczególnych stron niniejszej witryny internetowej, która jest obsługiwana przez administratora przetwarzania danych i z którą zintegrowane są komponenty Display & Video 360, powoduje, że przeglądarka internetowa systemu informatycznego osoby, której dane dotyczą, automatycznie zleca odpowiedniemu komponentowi Display & Video 360 przekazanie danych w celach reklamy internetowej i rozliczenia prowizji dla Google. W ramach tego technicznego procesu Google uzyskuje informacje o danych, które służą sieci Google również do sporządzania rozliczeń prowizyjnych. Google może między innymi śledzić klikanie przez osobę, której dane dotyczą, określonych linków na naszej witrynie internetowej.
Wstawianie plików cookies przez naszą witrynę internetową może, jak już zostało to opisane powyżej, zostać w każdej chwili uniemożliwione przez osobę, której dane dotyczą, poprzez odpowiednie ustawienie używanej przez nią przeglądarki internetowej, powodujące trwałe zablokowanie wstawiania plików cookies. Tego rodzaju ustawienie przeglądarki internetowej używanej przez osobę, której dane dotyczą, uniemożliwi także sieci Google wstawienie pliku cookie do systemu informatycznego tej osoby. Pliki cookies, które zostały już wstawione przez Google, można też w każdej chwili usunąć poprzez przeglądarkę internetową lub inne oprogramowanie.
Więcej informacji o obowiązujących deklaracjach polityki prywatności Display & Video 360 by Google można znaleźć pod adresem https://www.google.com/intl/pl/policies/.
ZMIANY POLITYKI
19. Od czasu do czasu możemy zmieniać niniejszą Politykę, aby reagować na zmiany wymogów prawnych lub wewnętrznych. Powiadomimy Państwa o takich zmianach, w tym o dacie ich wejścia w życie, aktualizując datę ostatniej zmiany lub w inny sposób wymagany przez prawo.


IKONY MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH W STOPCE WITRYNY INTERNETOWEJ

Rozwiązania przycisków udostępnianych przez sieci społecznościowe (takich jak na przykład przycisk „lubię to” na Facebooku) przesyłają zwykle dane osobowe do danej sieci społecznościowej już w momencie, kiedy użytkownik odwiedza stronę internetową, z którą został zintegrowany dany przycisk medium społecznościowego.

Takie praktyki nie są u nas stosowane. W stopce naszej witryny internetowej nie wstawiono żadnych „wtyczek”. Znajdują się tu wyłącznie ikony. Kliknięcie na nie powoduje przekierowanie do odpowiednich platform mediów społecznościowych poprzez zewnętrzny link. Aktywne połączenie z daną platformą możliwe jest dopiero na skutek własnej aktywności osoby przeglądającej stronę, tj. kliknięcia i ewentualnego zalogowania się na tej platformie. Przesyłanie danych osobowych po uruchomieniu naszej witryny internetowej poprzez włączenie ikon platform mediów społecznościowych nie ma miejsca.