Sklep z częściami zamiennymi Schüco — oferta Pluvianus
Logowanie

Utwórz konto

Prawo odstąpienia od umowy

PDF-Version

Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży przez Kupującego będącego Konsumentem

1) Jeżeli Kupujący jest konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, wówczas na podstawie ustawy o prawach konsumenta przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zgodnie z poniższymi postanowieniami.
2) Kupujący może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od dnia, w którym wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym w posiadanie rzeczy weszła wskazana przez niego osoba trzecia, inna niż przewoźnik.. Do zachowania tego terminu wystarczające jest wysłanie przed jego upływem jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą pocztową na adres Pluvianus - marka Meinders & Elstermann GmbH & Co. KG, Weberstraße 7, 49191 Belm, Niemcy lub pocztą elektroniczną na adres zwroty@pluvianus.de. Kupujący może w tym celu wykorzystać formularz przygotowany przez PLUVIANUS i załączony do wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia. Skorzystanie z formularza nie jest jednak obowiązkowe dla skuteczności wykonania prawa odstąpienia.
3) W przypadku skutecznego wykonania przez Kupującego prawa odstąpienia umowę sprzedaży uważa się za niezawartą. Kupujący ponosi jednak odpowiedzialność za obniżenie wartości rzeczy, wynikające z korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
4) Zwrot produktu w ramach skorzystania z prawa odstąpienia powinien nastąpić na adres: Pluvianus - marka Meinders & Elstermann GmbH & Co. KG, Webestraße 7, 49191 Belm, Niemcy.
5) Kupujący ponosi koszty zapakowania i odesłania towaru, przy czym towar powinien zostać zapakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń podczas transportu.
6) Zwrot ceny uiszczonej przez Klienta nastąpi w ciągu 14 dni od otrzymania przez PLUVIANUS oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Konsument jest zobowiązany odesłać towar niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy. PLUVIANUS może wstrzymać się ze zwrotem ceny do momentu otrzymania zwracanego towaru lub potwierdzenia jego odesłania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Zwrot ceny nastąpi w tej samej formie płatności, jakiej użył Kupujący do jej uiszczenia lub na wskazany przez Kupującego w formularzu odstąpienia rachunek bankowy.
7) Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży jest wyłączone w przypadkach, w których zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje ono, tj. m.in. jeżeli przedmiotem umowy jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb.